Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Sykehusinnleggelse

De fleste av våre betalingsforsikringer gir erstatning dersom du blir innlagt på sykehus. Det er kanskje ikke det første du tenker på når du er innlagt på sykehus, men når du føler deg bedre, kan det være fint å få en økonomisk kompensasjon.


Hvis din forsikring dekker økonomisk kompensasjon for sykehusinnleggelse kan du ha rett til erstatning om du blir liggende en lenger tid på sykehus. Du kan lese mer i forkjøpsinformasjonen om hva som gjelder for din forsikringsavtale.

Ta kontakt med din bank eller lånegiver om du er intressert i våre forsikringer.