Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Dekning for dødsfall

En forsikring som ersattter helt eller delvis lånet om du som forsikred dør. Det kan være en ekstra trygghet for din nærmeste familie. Har du et boliglån kan forsikringen være avgjørende for at din familie skal ha mulighet til å bli boende.


Beløpet som betales ut kan være det forsikringsbeløp som du valgte når du tegnet forsikringen eller det beløp som gjenstår av gjelden, dette kommer an på hvordan forsikringen er utformet.

Forsikringsbeløpet utbetales som et engangsbeløp til din nærmeste familie eller lånegiveren.

Ta kontakt med din bank eller lånegiver om du er intressert i våre forsikringer.