Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Kjøpsforsikring

Kjøpsforsikringen erstatter varer som er betalt med kredittkort i Norge om de blir stjålet ved innbrudd, overfall eller skadet gjennom ulykkeshendelse i forsikringsperioden.


Hvis den forsikrede varen består av sett eller parvise deler, og disse pga ulykkesskade eller tyveri ikke kan anvendes eller erstattes individuelt, gjelder forsikringen for det samlede sett.

Forsikringen kan høyst erstatte 2 separate forsikringstilfeller over en periode på 12 måneder. Alle skader forårsaket av én hendelse anses å være en og samme skade.

Forsikringen er gratis og er inkludert når du har et kredittkort gjennom vår samarbeidspartner.