Om oss

BNP Paribas Cardif er forsikringsdelen til det internasjonale bankkonsernet BNP Paribas, en av Europas ledende aktører innen bank- og finanstjenester.

Varsling

Varslingssystemet, fra denne siden, gir deg mulighet til å rapportere informasjon om en forbrytelse eller et lovbrudd, en trussel eller skade på allmennhetens interesser, et brudd på eller et forsøk på å skjule et brudd på gjeldende lov eller forskrifter eller et brudd på Code of Conduct.

Dersom du er kunde hos BNP Paribas Cardif og ønsker å registrere en klage eller få din skadesak vurdert på nytt så skal du ikke bruke varslingsfunksjonen. Du kan da i stedet for lese mer på vår nettside Hvis du ikke er fornøyd
 

Varslingsregelverk

BNP Paribas Cardif er forpliktet til streng etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter, og til å håndheve reglene fastsatt i Konsernets Code of Conduct

Varslingsrapporter blir behandlet av uavhengige eksperter på en konfidensiell måte og i henhold til gjeldende regelverk.Varslere gis beskyttelse mot risikoen for gjengjeldelse av lokal gjeldende lov. Ethvert misbruk av varslingssystemet kan utsette den rapporterende personen for disiplinære sanksjoner eller straffeforfølgelse.

BNP Paribas Cardifs varslingsregelverk er underlagt ansvaret til avdeling for «Profesjonell etikk» som hører til Compliance-funksjonen.

Du rapporterer til Varslingsfunksjonen ved å sende en e-post til whistleblowing@bnpparibascardif.se eller ved å ringe +4631-7300146 og legge igjen en melding. For å garantere din anonymitet, vennligst noter at du bør ringe fra skjult nummer.

Spørsmål og svar


Når skal du varsle?

Når du har grunn til å tro at det er begått et brudd på loven, på BNP Paribas Code of Conduct, eller i tilfelle trussel eller skade på allmenne interesser.

Hvordan varsle?

Hvis du er en ekstern tredjepart, vennligst send en e-post til whistleblowing@bnpparibascardif.se eller ved å ringe +4631-7300146 og legge igjen en melding.

Kan jeg være anonym når jeg varsler?

Ja, du kan varsle anonymt. Vi anbefaler deg imidlertid å oppgi kontaktinformasjon slik at referenten kan kontakte deg.

Vil jeg motta noen tilbakemelding på varselet mitt?

Du vil motta en bekreftelse på at du har sendt et varsel. Du vil da bli informert om fremdriften i behandlingen av varselet ditt og om resultatet av undersøkelsen.

Vil din konfidensialitet bli ivaretatt?

Ja, de uavhengige ekspertene er trente i å håndtere varslingsrapporter konfidensielt og de gjør tiltak for å opprettholde dette. 

Hvordan håndterer BNP Paribas Cardif mine personopplysninger?

Her kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine personopplysninger ved varsling.