Kontakt oss

Vår kundeservice er klar til å besvare dine spørsmål.

Dersom du ikke er fornøyd

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd. Derfor jobber vi hele tiden med å forbedre vår service, våre produkter og våre arbeidsrutiner. Våre kunders synpunkter, meninger og klager er verdifulle for oss og gir oss mulighet til å utvikle oss som forsikringsselskap.

 

Ta kontakt med oss direkte

Har du en generell klage er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på 23 23 75 00 eller info@bnpparibascardif.no. Vi har åpnet hverdager 08.30 – 16.00.

Ikke send sensitiv informasjon på e-post
Når du sender e-post til oss ber vi deg om å ikke skrive helseopplysninger eller annen sensitiv personlig informasjon. Du må da enten ringe oss eller laste opp dokumenter sikkert via hjemmesiden vår.

Du kan også sende brev til:

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige

Mottatte klager vil bli behandlet i løpet av 4 uker. Klageansvarlig er Kristin Adolfsson.

 

Jeg er misfornøyd med min skadesak, hvordan klager jeg?

   Kontakt skadeavdelingen som har behandlet din sak

Noen ganger kan det ha oppstått en misforståelse som enkelt kan løses med en samtale. Ta derfor først kontakt med vår skadeavdeling. Du kan ringe vår skadeavdeling på telefonnummer 23 23 75 00.
Er du uenig i vår avgjørelse, eller har du tilleggsopplysninger som du mener er av betydning for din sak kan du begjære ny behandling hos saksbehandler i BNP Paribas Cardif.

   Få din sak behandlet av BNP Paribas Cardifs Skadenemnd
Dersom du ikke er fornøyd med vår endelige avgjørelse, har du muligheten til å få saken din behandlet av vår skadenemnd. Skadenemnden foretar en upartisk vurdering av din sak. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt. Husk at du må be om ny vurdering innen seks måneder etter BNP Paribas Cardifs endelige avgjørelse.

   Hvis du fortsatt ikke er fornøyd
Hvis vi har behandlet din sak på nytt men du er fortsatt ikke fornøyd med resultatet kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda (FinKN), Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefonnummer 23 13 19 60 og bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda etter FAL § 20-1.
Eventuelt bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling.

 

____________________

Klagenemnda og Skadenemnda består av personer fra flere avdelinger i vårt selskap og med ulik bakgrunn og erfaringer, slik at klagene fra våre kunder skal få en så grundig gjennomgang og vurdering som mulig.

 

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post:info@bnpparibascardif.no