Meld skade

Velkommen! Her kan du melde skade og lese om saksbehandlingsprosessen.

Les mer

Arbeidsledighet og sykdom

Her kan du melde skade om du er blitt arbeidsledig eller syk

Meld skade

Øvrige dekninger

Her finner du informasjon om hvordan melde skade ved f.eks sykehusinnleggelse, kritisk sykdom, dødsfall m.m.

Meld skade

Saksgangen

Her kan du lese om hva som skjer etter du har meldt skade.

Meld skade

Forsikringer

Vi tilbyr forsikringer gjennom våre samarbeidspartnere.

Les mer

Sykdomsdekning

For økonomisk trygghet ved sykdom eller ulykke.

Les mer

Arbeidsledighetsdekning

For økonomisk trygghet ved arbeidsledighet eller permittering.

Les mer

Dekning for dødsfall

Økonomisk trygghet for de etterlatte.

Les mer

Dekning for kritisk sykdom

Dekning som gjør det økonomisk enklere å takle den vanskelige tiden ved alvorlig sykdom.

Les mer

Dekning for sykhusinnleggelse

Dekning for selvstendig næringsdrivende ved sykehusopphold.

Les mer

ID-Tyveri

Dekning som gir råd og assistanse ved ID-tyveri.

Les mer