Droppe til innhold

Kontakt oss

Vår kundeservice er klar til å besvare dine spørsmål.

Hvis du ikke er fornøyd

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd, og vi arbeider hele tiden med å forbedre vår service, våre produkter og våre arbeidsrutiner. Kundenes synspunkter, meninger og klager er verdifulle for oss og gir oss mulighet til å utvikle oss som forsikringsselskap.

Forsikringsprodukt eller service
Hvis klagen din ikke dreier seg om erstatning i en skadesak, men gjelder misnøye med et forsikringsprodukt eller vår service, kan du henvende deg til vår klagenemnd. Nemnda består av forskjellige funksjoner som skal sikre at klagen din behandles på en rettferdig og grundig måte.

Du er velkommen til å sende eventuelle klager til:
BNP Paribas Cardif, Klagomålsnämnden, Box 24110, 400 22 Gøteborg.
I brevet angir du hva du er misfornøyd med, og hvorfor. Hvis du har skriftlig materiale som begrunner synspunktene dine, eller brev som du har mottatt fra oss, ber vi om at disse vedlegges. Når vi har mottatt klagen din, vil vår klagenemnd behandle saken så snart som mulig. Klageansvarlig er Kristin Adolfsson.

Omprøve en skadesak
Hvis du er misfornøyd med en beslutning i en skadesak kan du få beslutningen prøvd ved å:
a) be om omprøving direkte hos skadebehandleren
b) be om at saken omprøves i vår skadenemnd

Hvis du ikke er fornøyd med vår endelige beslutning i saken kan du henvende deg til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda kan gi opplysninger i forsikringsspørsmål og gir anbefalinger om hvordan tvister bør løses.
Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte. Nemndene avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker. Nemndenes uttalelser er rådgivende.
Ytterligere informasjon finnes på Finansklagenemndas hjemmeside www.finkn.no.
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Forsikringssaken kan også prøves i domstol og du kan henvende deg til Forbrukerombudet.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no