Kontakt oss

Vår kundeservice er klar til å besvare dine spørsmål.

De vanligste spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Hvordan søker jeg om erstatning?

Hvis du har blitt arbeidsledig eller sykemeldt og har Betalingsforsikring kan du melde din skade digitalt.  
For andre forsikringsdekninger er du velkommen til å ringe oss på 23 23 75 00 for å få skademeldingsskjema.  
Du kan også kontakte vår partner der du søkte om forsikring. 
  
Du sender ditt forsikringskrav til: 
BNP Paribas Cardif, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo.

Hva er kvalifiseringsperiode og karensperiode?

Forsikringen har en kvalifiseringsperiode og en karensperiode.
 
Kvalifiseringsperioden er den tid, regnet fra tidspunktet forsikringen begynte å gjelde, før du kan ha krav på erstatning. Forsikringen gir ikke erstatning om du blir syk eller arbeidsledig/varslet om arbeidsledighet i kvalifiseringsperioden.  
 
Karensperiode er den første perioden regnet fra forsikringstilfellet startet hvor det ikke utbetales erstatning. Det betales ingen erstatning fra forsikringen i karensperioden. 
 
Hvor lang kvalifiseringsperiode og karensperiode finner du i forsikringsvilkårene. 

Hvor lang tid tar det før jeg får svar? 

Saksbehandlingstiden er på ca 2-3 uker fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Alle dokumenter vi ber om må sendes inn før vi kan behandle din sak. 

Hvilken dokumentasjon kreves?

Informasjon om hvilken dokumentasjon du må sende inn finner du her: https://bo-corp.bnpparibascardif.com/nb/web/norway/kunder/meld-skade
 
Ved arbeidsledighet: Vi må ha alle lønnslippene fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger. Vi trenger å se antall dager du har fått utbetalt dagpenger i hver dagpengeutbetaling du sender inn. Du finner dette på din side på nav.no.  
 
Ved sykdom: Vi må ha kopi av alle sykemeldinger for hele perioden du er sykemeldt. Det må fremkomme hvilken periode, gradering og diagnose på alle sykemeldingene. Du finner dette på din side på nav.no. 

Kan jeg logge inn på "Mine sider" (MyCardif)?

Vår kundeportal er under utvikling og kan for tiden ikke vise informasjon om din forsikringen. Kontakt vår kundeservice på 23 23 75 00 og vi vil svare på dine spørsmål om din forsikring. 

Hvor laster jeg opp flere dokumenter? 

Hvis du vil laste opp flere dokumenter i en pågående sak, kan du gjøre det under "Send inn dokumenter"

Jeg har spørsmål om betaling og nedbetaling av mitt lån, hvem kontakter jeg?

BNP Paribas Cardif administrerer din forsikring. Har du spørsmål om betaling av lånet ditt, henviser vi deg til din långiver.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post:info@bnpparibascardif.no