Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Kritisk sykdom

I de fleste av våre forsikringer inngår en økonomisk kompensasjon dersom du skulle bli alvorlig syk. Det kan være vanskelig å tenke på, men noen ganger er det godt å planlegge for det uforutsette.


Forsikringen kan gjøre det økonomisk lettere å takle den vanskelige og usikre tiden etter at du har fått en alvorlig sykdom. Den kan også være en ekstra støtte for omgivelsene dine hvis du trenger å bli tatt vare på.

Erstatningen betales ut som et engangsbeløp. De sykdommer som anses som kritisk sykdom er – hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, nyresvikt, transplantasjon av stort organ eller koronarsykdom behandlet med åpen hjertekirurgi.

Ta kontakt med din bank eller lånegiver om du er intressert i våre forsikringer.