Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Arbeidsledig eller sykemeldt

Våre betalingsforsikringer kan erstatte månedskostnader for lånet ditt eller kreditten din om du mister din jobb eller blir sykemeldt. Det kan føles fjernt nå, men noen ganger er det godt å planlegge for det uforutsette.


Ofte kan man tro at man har beskyttelse for uforutsette hendelser ved hjelp av det generelle systemet som vi har i Norden, men i dette systemet finns det ofte erstatningstak og det er ikke gitt at man kan fortsette å betjene sine lån og kreditter når inntekten reduseres.

En betalingsforsikring er en ekstra sikkerhet som øker den økonomiske tryggheten når du tar et lån eller kreditt. Den kan hjelpe deg til å beholde levestandaren selv om du skulle bli syk eller arbeidsledig.

Ta kontakt med din bank eller lånegiver om du er intressert i våre forsikringer.