Droppe til innhold

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif er forsikringsdelen til det internasjonale bankkonsernet BNP Paribas, en av Europas ledende aktører innen bank- og finanstjenester.

Volkswagen - Betalingsforsikring

Her kan du laste ned Forsikringsvilkår, Forsikringsbevis og Forkjøpsinformasjon, eller melde skade


Forsikring tegnet mellom 01.02.2013 og 05.01.2016:  Vilkår, Forsikringsbevis og Forkjøpsinformasjon

Forsikring tegnet mellom 06.01.2016 og 23.05.2016: Vilkår, Forsikringsbevis og Forkjøpsinformasjon

Forsikring tegnet mellom 24.05.2016 og 15.08.2019: forsikringsbevis

Forsikring tegnet etter 24.05.2016: Vilkår


Er du usikker på når du kjøpte forsikringen kan du ta kontakt med oss slik at du får tilsendt riktig dokument.

Melde skade

Dersom du har blitt arbeidsledig/permittert eller sykemeldt og vil melde inn skade har du to valg:
1. Du kan melde det inn digitalt via Skadeportalen. Her kan du enkelt registrere ditt krav på nett og ta bilde av eller laste opp dokumentene du skal legge ved. Gå videre til Skadeportalen her.

2. Du kan laste ned og skrive ut skademeldingsskjema som ligger under. Skjemaet må signeres og sendes til oss pr. e-post eller post med vedleggene som etterspørres i skjemaet.

Ved sykehusinnleggelse eller dødsfall skal skademeldingskjemaene under benyttes.

Skademeldingsskjemaer
Arbeidsledighet/Permittering 
Sykdom/Ulykke  
Dødsfall  
Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)

Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid kan du lese mer her.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no