Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Saksgangen

Her kan du lese om hva som skjer etter du har meldt skade.

Når du melder en skade første gang:
1.  Send oss ditt skademeldingsskjema med vedlegg eller meld skaden elektronisk. 
2.  Hvis det mangler ett eller flere vedlegg eller hvis vi trenger utfyllende informasjon, vil du motta et brev som etterspør dette.
3.  Når fullstendig dokumentasjon er mottatt sender vi deg et svar med vår avgjørelse i saken.

Når du mottar erstatning for arbeidsledighet eller sykdom må du fortsette å sende inn:
Arbeidsledighet/permittering: Lønnslipper fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger for perioden
Sykdom/ulykke: Sykemeldinger (del B) som viser at du er 100 % sykemeldt.

De 30 første dagene du er syk eller arbeidsledig (og får dagpenger) er en egenandelsperiode. Forsikringen gjelder fra og med dag 31 og utbetales etterskuddsvis i hht. vilkårene. Det er en forutsetning at du sender oss ny dokumentasjon (lønnslipp om dagpenger eller sykemelding) underveis i erstatningsperioden for å få utbetalt erstatning hver måned.

Om erstatningsutbetalingen

  • Det er viktig at du fortsetter å betale inn forsikringspremie og ditt lån (om du har forsikret lån) selv om du får erstatning fra oss. Dette fordi erstatningsutbetalingene gjøres etterskuddsvis i henhold til forsikringsvilkårene.
  • Om du får innvilget erstatning og skadedato er tilbake i tid, vil du få etterbetalt for perioden som er tilbake i tid.
  • Om du har sendt inn et krav som er direkte koblet til et lån (billån, forbrukslån e.l.) vil erstatningsutbetalingen bli betalt inn på lånekontoen i banken din.

Kontakt oss om du har ytterligere spørsmål vedrørende saksbehandlingsprosessen.