Om oss

BNP Paribas Cardif er forsikringsdelen til det internasjonale bankkonsernet BNP Paribas, en av Europas ledende aktører innen bank- og finanstjenester.

Organisasjon

Den nordiske virksomheten drives fra hovedkontoret i Göteborg og salgskontorene i Stockholm, Oslo og København. I Finland drives virksomheten gjennom grensekryssende virksomhet, Freedom of Services.

Juridisk struktur

BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org. nr 516406-0567 og BNP Paribas Livförsäkring AB, org.nr 516406-0559, har autorisasjon for å drive forsikringsvirksomhet i Sverige, Norge (gjennom filial), Danmark (gjennom filial) og Finland (gjennom grensekryssende virksomhet). Disse forsikringsselskapene er datterselskap av BNP Paribas Cardif Nordic AB, org. nr 556591-7902.

BNP Paribas Cardif Nordic AB er et heleid datterselskap til det franske forsikringsselskapet BNP Paribas Cardif SA, som gjennom sine datterselskap driver forsikringsvirksomhet i over 40 land. BNP Paribas Cardif SA eies av den franske banken BNP Paribas SA, som har sitt hovedkontor i Paris.