Om oss

BNP Paribas Cardif er forsikringsdelen til det internasjonale bankkonsernet BNP Paribas, en av Europas ledende aktører innen bank- og finanstjenester.

Vår historie

BNP Paribas Cardifs nordiske forsikringsvirksomhet startet i år 2000.

BNP Paribas Cardif lanserte bankassuranse (B2B2C) i Frankrike 1973, og la dermed grunnlaget for en fremgangsrik forretningsmodell basert på forsikringssamarbeid. På slutten av 1980-tallet ble den internasjonale ekspansjonen innledet med Storbritannia og Italia. I dag har BNP Paribas Cardif datterselskaper i 35 land og rundt 500 samarbeidspartnere, deriblant ledende banker og finansselskaper, detaljhandel og telecomoperatører.

BNP Paribas Cardif har vært på det nordiske markedet siden 2000, i de første årene som generalagent for Cardif Pinnacle Insurance Plc, som også inngår i BNP Paribas-konsernet.

I 2006 tok BNP Paribas Cardif den strategiske beslutningen om å etablere seg i Norden gjennom et lokalt forsikringskonsern, og året etter ble de svenske forsikringsselskapene BNP Paribas Cardif Försäkring og BNP Paribas Cardif Livförsäkring grunnlagt med filialer i Norge og Danmark. I 2009 ble virksomheten utvidet til å omfatte Finland, via den grenseoverskridende virksomheten, og fra 2012 har også Baltikum vært innlemmet via gjenforsikring.

Beslutningen ble tatt som følge av en langsiktig strategi for de nordiske markedene. BNP Paribas Cardifs partnerskapsmodell bygger på tilgjengelighet, transparens og "time to market". Den forutsetter et langsiktig engasjement og et sterkt nærvær på det lokale markedet.