Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Slik søker du om erstatning

Dersom du er blitt rammet av arbeidsledighet eller blitt sykemeldt kan du enkelt søke om erstatning fra forsikringen på våre nettsider. Vennligst kontakt oss dersom du vil søke erstatning for andre forsikringsdekninger.

For at vi skal kunne behandle saken din så raskt og enkelt som mulig må du melde et krav ved å fylle i et digitalt skademeldingsskjema og sende inn alle dokumenter vi ber deg om. Av sikkerhetsmessige orsaker kan vi ikke ta imot dine dokumenter på epost. Vennligst bruk vår opplastningsportale eller send dokumenter i posten.

Du må legge ved følgende:

Ved arbeidsledighet:

 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse/permitteringsbrev
 • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte (dersom du har det)
 • Kopi av vedtak om innvilget dagpenger fra NAV
 • Er du arbeidsledig/permittert må du være registrert hos NAV, motta dagpenger fra NAV og permittert i mer enn 30 dager for å ha krav på erstatning. Vi trenger lønnslipper om dagpenger fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger (disse finner du på din side på nav.no). De 30 første dagene du mottar dagpenger fra NAV er en egenandelsperiode og når du passerer dag 31 betales erstatning. Vi må derfor ha de tre første lønnslippene om dagpenger fra NAV for å få behandlet saken din.


Ved sykdom/ulykke:

 • Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden.
 • I tillegg trenger vi dokumentasjon ved:
  - Psykiske lidelser: Henvisning eller bekreftelse på behandling hos psykolog/psykiater
  - Rygg/nakkelidelser: Funn fra MR, røntgen eller andre objektive undersøkelser


Når du har fremsatt kravet ditt vil du motta en bekreftelse til e-postadressen du registrerte. Hvis du ikke finner e-posten i innboksen din kan du sjekke at den ikke havner i spam-mappen.

ARBEIDSLEDIGHET OG SYKDOM

Har du all informasjon for hånden?

Melde skade

Øvrige dekninger:

For andre skademeldinger, vennligst kontakt oss på:

forsikring@bnpparibascardif.no

eller ring oss hverdager 8.30-16.00:

23 23 75 00

Skademeldingsskjema per post sendes til:
BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo