Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Slik søker du om erstatning

Dersom du er blitt rammet av arbeidsledighet eller blitt sykemeldt kan du enkelt søke om erstatning fra forsikringen på våre nettsider. Vennligst kontakt oss dersom du vil søke erstatning for andre forsikringsdekninger.

 

Ved arbeidsledighet må du legge ved følgende:

 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse/permitteringsbrev
 • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte (dersom du har det)
 • Kopi av vedtak om innvilget dagpenger fra NAV
  Er du arbeidsledig/permittert må du være registrert hos NAV, motta dagpenger fra NAV og permittert i mer enn 30 dager for å ha krav på erstatning. Vi trenger lønnslipper om dagpenger fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger (disse finner du på din side på nav.no). De 30 første dagene du mottar dagpenger fra NAV er en egenandelsperiode og når du passerer dag 31 betales erstatning. Vi må derfor ha de tre første lønnslippene om dagpenger fra NAV for å få behandlet saken din.

For at vi skal kunne behandle saken din så raskt som mulig må du sende inn alle dokumenter vi ber om. Vi ber deg derfor vente med å sende inn ditt forsikringskrav til du har all dokumentasjon tilgjengelig.

Du må identifisere deg med Bank-ID for å kunne søke om erstatning.

Husk at forsikringen din ikke gir erstatning for:

 • Sykefravær eller arbeidsledighet som startet før lånet ditt ble utbetalt.
 • Arbeidsledighet på grunn av egen oppsigelse.


Ved sykdom/ulykke må du legge ved følgende:

 • Kopi av alle sykemeldingene for hele perioden du er sykemeldt. Det må fremkomme hvilken periode, gradering og diagnose på alle sykemeldingene. Du finner dette på din side på nav.no
 • I tillegg trenger vi dokumentasjon ved:
  - Psykiske lidelser: Henvisning eller bekreftelse på behandling hos psykolog/psykiater
  - Rygg/nakkelidelser: Funn fra MR, røntgen eller andre objektive undersøkelser

For at vi skal kunne behandle saken din så raskt som mulig må du sende inn alle dokumenter vi ber om. Vi ber deg derfor vente med å sende inn ditt forsikringskrav til du har all dokumentasjon tilgjengelig.

Du må identifisere deg med Bank-ID for å kunne søke om erstatning.
 


 

Øvrige dekninger:

For andre skademeldinger, vennligst kontakt oss på:

forsikring@bnpparibascardif.no

eller ring oss hverdager 8.30-16.00:

23 23 75 00

Skademeldingsskjema per post sendes til:
BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Trenger du å laste opp mer dokumentasjon?

Last opp trygt og sikkert.

Les mer