Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

ARBEIDSLEDIGHET OG SYKDOM

Her kan du melde skade om du er blitt arbeidsledig eller syk.

Om du har blitt arbeidsledig eller sykemeldt kan du melde det inn elektronisk via Skadeportalen.
For å melde inn skade må du ha dokumentene listet opp under klare.

Ved arbeidsledighet behøver vi disse dokumentene:

 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse/permitteringsbrev
 • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
 • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
 • Lønnslipper om dagpenger fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 som du har mottatt dagpenger (de første 30 dagene er en egenandelsperiode). Vi må derfor ha de tre første lønnslippene for å få behandlet saken din.

Ved sykdom/ulykke behøver vi disse dokumentene:

 • Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden
 • I tillegg trenger vi dokumentasjon ved:
  - Psykiske lidelser: Henvisning eller bekreftelse på behandling hos psykolog/psykiater
  - Rygg/nakkelidelser: Funn fra MR, røntgen eller andre objektive undersøkelser
   

GÅ VIDERE TIL SKADEPORTALEN HER

Du får en e-post fra oss når du er ferdig med registreringen med link til portalen for å laste opp flere dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at det ved manglende dokumentasjon kan bli lenger behandlingstid.

 Dersom du ikke ønsker å melde skaden elektronisk må du gjøre følgende:
1. Ta kontakt med oss for å få tilsendt riktig skademeldingsskjema.
Du kan ringe 23 23 75 00 eller sende en e-post til forsikring@bnpparibascardif.no
Oppgi fullt navn, hvor du har kjøpt forsikringen og årsaken til kravet (sykdom eller arbeidsledighet).

2.  Send oss skademeldingsskjemaet med vedleggene som er etterspurt i skjemaet. Skjemaet må være signert og datert.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no