Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

ARBEIDSLEDIGHET OG SYKDOM

Til deg som skal melde inn skade i forbindelse med Covid-19.

 Du som forsikret kan være trygg på at vi håndterer din skadesak som vanlig og på lik linje med hva som er avtalt i forsikringsavtalen. Vennligst se i vilkår for mer informasjon.

Når du melder inn en skade for arbeidsledighet/permittering eller sykdom er det viktig at du legger ved alle dokumenter vi ber om under. Behandling av din sak kan ikke begynne før alle dokumenter er innsendt.
Er du arbeidsledig/permittert må du være registrert hos NAV og permittert i mer enn 30 dager for å ha krav på erstatning. Behandling av din skadesak kan først begynne når du har fått og sendt oss tre lønnslipper fra NAV. Du kan lese mer om dette under.
 

HER KAN DU MELDE SKADE DIGITALT

Du får en e-post fra oss når du er ferdig med registreringen med link til portalen for å laste opp flere dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at det ved manglende dokumentasjon kan bli lenger behandlingstid.


Ved arbeidsledighet behøver vi disse dokumentene:

 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse/permitteringsbrev
 • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
 • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
 • Lønnslipper om dagpenger fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 som du har mottatt dagpenger (de første 30 dagene er en egenandelsperiode). Vi må derfor ha de tre første lønnslippene for å få behandlet saken din.

Ved sykdom/ulykke behøver vi disse dokumentene:

 • Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden
 • I tillegg trenger vi dokumentasjon ved:
  - Psykiske lidelser: Henvisning eller bekreftelse på behandling hos psykolog/psykiater
  - Rygg/nakkelidelser: Funn fra MR, røntgen eller andre objektive undersøkelser
   

Dersom du ikke ønsker å melde skaden elektronisk må du gjøre følgende:
1. Ta kontakt med oss for å få tilsendt riktig skademeldingsskjema. Du kan sende e-post til forsikring@bnpparibascardif.no
Oppgi fullt navn, hvor du har kjøpt forsikringen og årsaken til kravet (sykdom eller arbeidsledighet).

2.  Send oss skademeldingsskjemaet med vedleggene som er etterspurt i skjemaet. Skjemaet må være signert og datert.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no