logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVORDAN MELDER JEG EN SKADE?

Klikk her for å lese hvordan du enkelt kan melde inn en skade.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVORDAN TEGNER MAN EN FORSIKRING?

Vi tilbyr våre forsikringer gjennom samarbeidspartnere som er banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskap.
 

Om du ønsker å tegne en forsikring anbefaler vi deg å kontakte din lånegiver og undersøke om de kan tilby en slik forsikring.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

AVTALEGIRO

Vi tilbyr både AvtaleGiro og faktura. Kontakt oss om du ikke har fått betalingsopplysninger.
 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro sørger banken for at regningene betales direkte fra kontoen din på forfallsdato, og du betaler ikke et fakturagebyr. Du kan opprette AvtaleGiro når du betaler en faktura i nettbanken din, eller ta kontakt med oss for hjelp. Om du skifter bank må du opprette avtalen på nytt i din nye bank. Når ny avtalen opprettes vil den gamle avtalen automatisk avsluttes.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVA GJØR JEG OM JEG ER UENIG I EN AVGJØRELSE I MIN SKADESAK?

Kontakt vår kundeservice. 
Eller les mer om vår klagenemnd og hvordan du kan klage her. 
logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

OM DU IKKE ER FORNØYD

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd, og vi arbeider hele tiden med å forbedre vår service, våre produkter og våre arbeidsrutiner. Kundenes synspunkter, meninger og klager er verdifulle for oss og gir oss mulighet til å utvikle oss som forsikringsselskap.

Hvis du har klager:
Forsikringsprodukt eller service

Hvis klagen din ikke dreier seg om erstatning i en skadesak, men gjelder misnøye med et forsikringsprodukt eller vår service, kan du henvende deg til vår klagenemnd. Nemnda består av forskjellige funksjoner som skal sikre at klagen din behandles på en rettferdig og grundig måte.
Du er velkommen til å sende eventuelle klager til:
BNP Paribas Cardif, Klagomålsnämnden, Box 24110, 400 22 Gøteborg.
I brevet angir du hva du er misfornøyd med, og hvorfor. Hvis du har skriftlig materiale som begrunner synspunktene dine, eller brev som du har mottatt fra oss, ber vi om at disse vedlegges. Når vi har mottatt klagen din, vil vår klagenemnd behandle saken så snart som mulig. Klageansvarlig er Kristin Adolfsson.

 

Omprøve en skadesak
Hvis du er misfornøyd med en beslutning i en skadesak, kan du få beslutningen prøvd ved å:
a) be om omprøving direkte hos skadebehandleren
b) be om at saken omprøves i vår skadenemnd
Hvis du ikke er fornøyd med vår endelige beslutning i saken, kan du henvende deg til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda kan gi opplysninger i forsikringsspørsmål og gir anbefalinger om hvordan tvister bør løses.
Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte. Nemndene avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker. Nemndenes uttalelser er rådgivende.
Ytterligere informasjon finnes på Finansklagenemndas hjemmeside www.finkn.no.
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Forsikringssaken kan også prøves i domstol og du kan henvende deg til Forbrukerombudet.

 

Covid-19

 

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

Jeg er sykmeldt på grunn av Covid-19. Kan jeg få erstatning fra forsikringen?

Du som forsikret kan være trygg på at vi håndterer din skadesak som vanlig og på lik linje med hva som er avtalt i forsikringsavtalen. Se gjeldende forsikringsvilkår for hva som gjelder om du skulle bli sykemeldt.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

Hva skjer om jeg kommer i karantene? Kan jeg få erstatning fra forsikringen?

Nei, forsikringen erstatter ikke karantene. Er du sykemeldt i mer enn 30 dager kan du ha krav på erstatning. Vi utbetaler ikke erstatning om du ikke er syk eller arbeidsledig/permittert.
 
logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

Hva skjer om jeg tegner forsikring i dag og blir syk i morgen?

Du har ikke krav på erstatning i dette tilfellet om du tegner forsikring i dag. Se mer om kvalifiseringstid og karenstid to punkt under.
 
logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

Om jeg allerede har forsikring, kan jeg få erstatning fra forsikringen i disse tider eller finnes det unntak for Covid-19?

Har du forsikringen fra tidligere gjelder vilkårene akkurat som før. Merk at det finnes andre begrensninger i vilkårene. Les fullstendige forsikringsvilkår for mer informasjon og detaljer om hvordan din forsikring gjelder.
 
logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

Dekker forsikringen dødsfall som følge av Covid-19?

Ja, om din forsikring har dekningen "dødsfall" dekker den dødsfall som følge av Covid-19.