Corona-viruset

BNP Paribas Cardif følger nøye med på utviklingen av Covid19/Corona pandemien.

I forbindelse med Corona-viruset

BNP Paribas Cardif følger nøye med på utviklingen av Covid19/Corona pandemien

BNP Paribas Cardif Nordic følger utviklingen av Covid-19 nøye, og vi gjør alt vi kan for å håndtere situasjonen på best mulig måte under de spesielle omstendighetene vi er i nå. Vi anbefaler deg å holde deg oppdatert på informasjon som blir gitt fra Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Regjeringen.

Vi har innført en rekke tiltak for å sikre fortsatt høy tilgjengelighet og operasjonell drift, og gjennom dette sikre deg og alle andre av våre kunder fortsatt god service.
 

DE VANLIGSTE SPØRMÅLENE NÅ

Vi ønsker å være til hjelp og har samlet noen av de oftest stilte spørsmålene akkurat nå.

Jeg har blitt permittert. Kan jeg få erstatning fra forsikringen?
Ja, om du er 100 % permittert kan du få erstatning fra forsikringen. Du må være registrert hos NAV og permittert i mer enn 30 dager for å ha krav på erstatning. Når du melder inn en skade er det viktig at du legger ved alle dokumentene vi ber om. Behandling av din skadesak kan først begynne når du har fått og sendt oss tre lønnslipper fra NAV. Vennligst send alt samlet. Mer informasjon finner du her www.bnpparibascardif.no/kunder/meld-skade/arbeidsledighet-og-sykdom

NAV opplever stor pågang, og forventer lenger behandlingstid enn normalt. Dette vil igjen påvirke vår behandlingstid. Du kan lese mer om behandlingen hos NAV her: www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert

Hva skjer om jeg mister jobben min på grunn av Covid-19?
Vilkårene gjelder på samme måte nå som ved "vanlig" arbeidsledighet eller permittering, dvs. ingen spesielle unntak for Covid-19. Se dine forsikringsvilkår for hva som gjelder om du skulle bli arbeidsledig/permittert.

Jeg er sykmeldt på grunn av Covid-19. Kan jeg få erstatning fra forsikringen?
Du som forsikret kan være trygg på at vi håndterer din skadesak som vanlig og på lik linje med hva som er avtalt i forsikringsavtalen. Se gjeldende forsikringsvilkår for hva som gjelder om du skulle bli sykemeldt.  

Hva skjer om jeg kommer i karantene? Kan jeg få erstatning fra forsikringen?
Nei, forsikringen erstatter ikke karantene. Er du sykemeldt i mer enn 30 dager kan du ha krav på erstatning. Vi utbetaler ikke erstatning om du ikke er syk eller arbeidsledig/permittert.

Har du spørsmål om hva NAV kan dekke?
Gå inn på NAV sine hjemmesider, www.nav.no, for mer informasjon om hva som gjelder dersom du blir permittert, arbeidsledig eller syk.

Hva skjer om jeg tegner forsikring i dag og blir varslet eller oppsagt/permittert i morgen?
Du har ikke krav på erstatning i dette tilfellet om du tegner forsikring i dag. Se mer om kvalifiseringstid og karenstid to punkt under.

Hva skjer om jeg tegner forsikring i dag og blir syk i morgen?
Du har ikke krav på erstatning i dette tilfellet om du tegner forsikring i dag. Se mer om kvalifiseringstid og karenstid to punkt under.

Til deg som nylig har tegnet eller vurderer å tegne forsikring i forbindelse med nytt lån eller kredittkort –husk at forsikringen har:
Kvalifiseringstid:
Kvalifiseringstid er den tid, regnet fra forsikringens startdato, som du må ha hatt forsikringen, før du kan ha krav på erstatning. En hendelse som inntreffer i kvalifiseringstiden vil ikke bli dekket av forsikringen.
Karenstid: Karensperiode er den første perioden regnet fra når forsikringstilfellet startet hvor det ikke utbetales erstatning. Det utbetales ingen erstatning fra forsikringen i karensperioden. Normalt er denne perioden 30 dager. Les forsikringsvilkår for mer informasjon og detaljer om din forsikring.

Om jeg allerede har forsikring, kan jeg få erstatning fra forsikringen i disse tider eller finnes det unntak for Covid-19?
Har du forsikringen fra tidligere gjelder vilkårene akkurat som før. Merk at det finnes andre begrensninger i vilkårene. Les fullstendige forsikringsvilkår for mer informasjon og detaljer om hvordan din forsikring gjelder.  

Dekker forsikringen dødsfall som følge av Covid-19?
Ja, om din forsikring har dekningen "dødsfall" dekker den dødsfall som følge av Covid-19.

Til deg som vil melde inn skade i forbindelse med Covid-19
Om du skal melde inn skade kan du gjøre det via vår skadeportal https://claims.bnpparibascardif.no/cardifno/  alternativt gjennom å ringe til vår kundeservice på 23 23 75 00 eller mail til info@bnpparibascardif.no.

Når du melder inn en skade for sykemelding eller arbeidsledighet er det viktig at du legger ved alle dokumentene vi ber om. Behandling av din skadesak kan først begynne når du har fått utbetaling fra NAV. Mer informasjon finner du her www.bnpparibascardif.no/kunder/meld-skade/arbeidsledighet-og-sykdom.

NAV opplever stor pågang, og forventer lenger behandlingstid enn normalt. Dette vil igjen påvirke vår behandlingstid. Du kan lese mer om behandlingen hos NAV her: www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert

Øvrig informasjon
Du kan også finne informasjon om Covid-19 på din bank eller forsikringsselskap sin hjemmeside.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post:info@bnpparibascardif.no