Vi arbeider med bærekraft

Vi jobber med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft – både lokalt og globalt.

FIRE FOKUSOMRÅDER

Vårt bærekraftsarbeid preger hele virksomheten, både lokalt og globalt. Vi jobber med et helhetlig perspektiv på bærekraft, som omfatter både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.


Bærekraftige forsikringer

Vi utvikler våre forsikringsprodukter på en sosialt bærekraftig måte, slik at kundene får beskyttelse tilpasset aktuelle forutsetninger.
Vi bruker et forståelig språk, slik at det er enkelt for kundene å forstå hva forsikringsdekningen inneholder, hva som kreves for å få erstatning og hvordan de enkelt kan fylle i en skademelding digitalt.

 

Bærekraftige investeringer

Vi investerer i grønne obligasjoner og tar hensyn til miljø og samfunn. På den måten er vi med på å finansiere prosjekter som bidrar til en grønnere og mer klimasmart framtid. For å sikre at investeringene våre er bærekraftige følger vi ESG-prinsippene (miljø-, samfunns- og selskapsstyringsprinsippene).

 

Bærekraftig selskap

Vi lærer opp våre ledere til å bekjempe alle former for diskriminering og trakassering, og skape et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi sørger også for at våre medarbeidere finner en god balanse mellom jobb og fritid. Dessuten arbeider vi med individuelle utviklingsplaner som bidrar til medarbeidernes utvikling og vekst internt både lokalt og internasjonalt.

 

Bærekraftig samfunn

Vårt samfunnsansvar er ikke begrenset til selskapet eller våre interesser. Derfor tilbyr vi våre medarbeidere å jobbe frivillig i betalt arbeidstid, i flere lokale organisasjoner som vi samarbeider med.