Droppe til innhold

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif er forsikringsdelen til det internasjonale bankkonsernet BNP Paribas, en av Europas ledende aktører innen bank- og finanstjenester.

SpareBank 1

Her kan du laste ned Forsikringsvilkår og Forkjøpsinformasjon, og melde skade

Vilkår
Vilkår for forsikring kjøpt etter:    01.12.2013

Forkjøpsinformasjon
Forkjøpsinformasjon for forsikring kjøpt etter:     01.12.2013

Er du usikker på når du kjøpte forsikringen kan du ta kontakt med oss slik at du får tilsendt riktig dokument.

Melde skade
Dersom du har blitt arbeidsledig/permittert eller sykemeldt og vil melde inn skade har du to valg:

1. Du kan melde det inn elektronisk via Skadeportalen. Her kan du enkelt registrere ditt krav på nett og ta bilde av eller laste opp dokumentene du skal legge ved. Gå videre til Skadeportalen her.

2. Eller du kan laste ned og skrive ut skademeldingsskjema som ligger under. Skjemaet må signeres og sendes til oss pr. e-post eller post med vedleggene som etterspørres i skjemaet.

Ved sykehusinnleggelse, kritisk sykdom eller dødsfall skal skademeldingskjemaene under benyttes.

Skademeldingsskjemaer
Arbeidsledighet/Permittering
Sykdom/Ulykke
Dødsfall
Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
Kritisk sykdom

Vennligst ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvilket skjema du skal fylle ut.
Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid kan du lese mer her.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no