BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif er forsikringsdelen til det internasjonale bankkonsernet BNP Paribas, en av Europas ledende aktører innen bank- og finanstjenester.

Arbeidsledighetsforsikring

Dersom du har blitt arbeidsledig/permittert og vil melde skade har du to valg:

1. Du kan melde det inn digitalt via Skadeportalen. Her kan du enkelt registrere ditt krav på nett og ta bilde av eller laste opp dokumentene du skal legge ved. Gå videre til Skadeportalen her

2. Du kan laste ned og skrive ut skademeldingsskjema som du finner her. Skjemaet må signeres og sendes til oss pr e-post eller post med vedleggene som etterspørres under. Ønsker du skjema tilsendt pr. post kan du ta kontakt med oss.

Vedlegg
Enten du melder inn skade elektronisk eller med skademeldingsskjema må du legge ved disse dokumentene:
- Arbeidsavtale
- Oppsigelse/permitteringsbrev
- Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
- Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
- Lønnslipper om dagpenger fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 som du har mottatt dagpenger (de første 30 dagene er en egenandelsperiode). Vi må derfor ha de tre første lønnslippene for å få behandlet saken din.

Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid, kan du lese mer her.

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post:info@bnpparibascardif.no