Droppe til innhold

Kontakt oss

Vår kundeservice er klar til å besvare dine spørsmål.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

OM DU IKKE ER FORNØYD

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd, og vi arbeider hele tiden med å forbedre vår service, våre produkter og våre arbeidsrutiner. Kundenes synspunkter, meninger og klager er verdifulle for oss og gir oss mulighet til å utvikle oss som forsikringsselskap.

Hvis du har klager:
Forsikringsprodukt eller service

Hvis klagen din ikke dreier seg om erstatning i en skadesak, men gjelder misnøye med et forsikringsprodukt eller vår service, kan du henvende deg til vår klagenemnd. Nemnda består av forskjellige funksjoner som skal sikre at klagen din behandles på en rettferdig og grundig måte.
Du er velkommen til å sende eventuelle klager til:
BNP Paribas Cardif, Klagomålsnämnden, Box 24110, 400 22 Gøteborg.
I brevet angir du hva du er misfornøyd med, og hvorfor. Hvis du har skriftlig materiale som begrunner synspunktene dine, eller brev som du har mottatt fra oss, ber vi om at disse vedlegges. Når vi har mottatt klagen din, vil vår klagenemnd behandle saken så snart som mulig. Klageansvarlig er Kristin Adolfsson.

 

Omprøve en skadesak
Hvis du er misfornøyd med en beslutning i en skadesak, kan du få beslutningen prøvd ved å:
a) be om omprøving direkte hos skadebehandleren
b) be om at saken omprøves i vår skadenemnd
Hvis du ikke er fornøyd med vår endelige beslutning i saken, kan du henvende deg til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda kan gi opplysninger i forsikringsspørsmål og gir anbefalinger om hvordan tvister bør løses.
Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte. Nemndene avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker. Nemndenes uttalelser er rådgivende.
Ytterligere informasjon finnes på Finansklagenemndas hjemmeside www.finkn.no.
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Forsikringssaken kan også prøves i domstol og du kan henvende deg til Forbrukerombudet.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVORDAN MELDER JEG EN SKADE?

Klikk her for å lese hvordan du enkelt kan melde inn en skade.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVA GJØR JEG OM JEG ER UENIG I EN AVGJØRELSE I MIN SKADESAK?

Kontakt vår kundeservice. 
Eller les mer om vår klagenemnd og hvordan du kan klage her. 
logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

AVTALEGIRO

Vi tilbyr både AvtaleGiro og faktura. Kontakt oss om du ikke har fått betalingsopplysninger.
 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro sørger banken for at regningene betales direkte fra kontoen din på forfallsdato, og du betaler ikke et fakturagebyr. Du kan opprette AvtaleGiro når du betaler en faktura i nettbanken din, eller ta kontakt med oss for hjelp. Om du skifter bank må du opprette avtalen på nytt i din nye bank. Når ny avtalen opprettes vil den gamle avtalen automatisk avsluttes.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVORDAN TEGNER MAN EN FORSIKRING?

Vi tilbyr våre forsikringer gjennom samarbeidspartnere som er banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskap.
 

Om du ønsker å tegne en forsikring anbefaler vi deg å kontakte din lånegiver og undersøke om de kan tilby en slik forsikring.

logo BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
Tel: 23 23 75 00
Email: info@bnpparibascardif.no

HVORDAN AVSLUTTER JEG MIN FORSIKRING?

Om du ønsker å si opp forsikringen din må du sende en skriftlig henvendelse til oss eller banken du kjøpte forsikringen i. Vår e-post er info@bnpparibascardif.no.
 

Oppsigelser kan også sendes til:
BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo
 

Ved spørsmål kan du ringe oss på 23 23 75 00.