Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Søk om erstatning

Til deg som skal melde inn skade i forbindelse med Covid-19

Du som forsikret kan være trygg på at vi håndterer din skadesak som vanlig og på lik linje med hva som er avtalt i forsikringsavtalen. Vennligst se i vilkår for mer informasjon.

Når du melder inn en skade for sykemelding eller arbeidsledighet er det viktig at du legger ved alle dokumenter som vi ber om. Behandling av din skadesak kan først begynne når du har fått utbetaling fra NAV. Du kan lese mer om dette under "Arbeidsledighet og Sykdom".
 

For English speaking customers: 
If you want to make a claim, please contact our customer service on tel. +47 23 23 75 00 for claim form in English.

 

ARBEIDSLEDIGHET OG SYKDOM

Her kan du melde skade om du er blitt arbeidsledig eller syk.

Melde skade

Øvrige dekninger

Her kan du melde skade ved f.eks sykehusinnleggelse, kritisk sykdom, dødsfall m.m.

Melde skade

Saksgangen

Her kan du lese om hva som skjer etter du har meldt skade.

Les mer