Droppe til innhold

Karriere

Som arbeidsgiver søker vi engasjerte medarbeidere som setter kunden i fokus. Nysgjerrighet, kreativitet og åpenhet for nye idéer er også viktig for oss.

Arbeid hos oss

Arbeid hos oss i et spennende og dynamisk miljø.

BNP Paribas Cardif er en integrert del av et internasjonalt finanskonsern, men er også et lokalt voksende selskap med en sterk entreprenørånd. Vi har korte beslutningsveier og nærhet mellom de forskjellige avdelingene og funksjonene.
Som arbeidsgiver søker vi engasjerte medarbeidere som setter kunden i fokus. Nysgjerrighet, kreativitet og åpenhet for nye ideer er også egenskaper vi setter høyt.

Vi har medarbeidere med et bredt spekter av bakgrunner og kompetanser, for eksempel matematikere, sykepleiere, adferdsvitere, økonomer, jurister, statistikere, markedsanalytikere, IT-teknikere mfl.
I tillegg til et dynamisk og spennende arbeidsmiljø og internasjonale karrieremuligheter, gir vi medarbeiderne våre en rekke helse- og trygghetsfremmende tilbud, for eksempel ordningpensjon, sykeforsikring, forebyggende helsetiltak, rabatt på trening.
Innen BNP Paribas-konsernet oppmuntrer vi til internasjonal bevegelighet (ekspatriasjon) som et viktig skritt i karrieren. Konsernet samarbeider også med UBIFRANCE, en organisasjon som tilbyr unge, nyeksaminerte personer en lærlingplass innen et fransk konsern et sted i verden.

Vi utvikler og leverer risikoforsikring via samarbeidspartnere i de nordiske markedene. Vår hovedvirksomhet er låne- og betalingsforsikring og ulike typer personforsikringer.
BNP Paribas Cardif utgjør livs- og skadeforsikringsdelen av det franske bankkonsernet BNP Paribas. Hele konsernet omfatter rundt 200 000 medarbeidere i 72 land. BNP Paribas Cardif har datterselskaper i 35 land og rundt 10 000 ansatte.
Vi har drevet virksomhet i Sverige siden 2000 og er i dag et nordisk forsikringskonsern med over 115 ansatte fordelt på hovedkontoret i Gøteborg og salgskontorene i Stockholm, Oslo og København.

BNP Paribas Cardif globalt

  • 10 000 ansatte
  • 100 millioner forsikringstakere
  • 500 samarbeidspartnere
  • Opererer i 35 land