Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Øvrige dekninger

Dersom du vil melde skade ved f.eks. sykehusinnleggelse, kritisk sykdom, dødsfall m.m. må du gjøre følgende:

1. Ta kontakt med oss for å få tilsendt riktig skademeldingsskjema.
Du kan ringe 23 23 75 00 eller sende en e-post til forsikring@bnpparibascardif.no
Oppgi fullt navn, hvor du har tegnet forsikringen og årsaken til kravet (f.eks. sykehusinnleggelse eller kritisk sykdom).

2.  Send oss skademeldingsskjemaet med vedleggene som er etterspurt i skjemaet. Skjemaet må være signert og datert.

Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid kan du lese mer her.


 

Kontakt

BNP Paribas Cardif
Postboks 140 Sentrum
0102 Oslo

Tlf.: 23 23 75 00

E-post: info@bnpparibascardif.no