Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Sykdomsdekning

Sykdomsdekning gir ekstra trygghet ved sykemelding i mer enn 30 dager.

Mange opplever redusert inntekt og økte utgifter ved sykdom. Med redusert inntekt og økte utgifter blir det for mange krevende å opprettholde normal levestandard. Med en sykdomsdekning får man bedre økonomisk trygghet ved at man månedlig får utbetalt et valgt forsikringsbeløp, eller ved at erstatningen går til å betale lånebeløp i den perioden man er syk.