Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Dekning for dødsfall

Dekning for dødsfall gir økonomisk trygghet til de etterlatte.

Dekning for dødsfall gir en skattefri éngangsutbetaling ved dødsfall. Dekningen kan enten utbetales direkte til de etterlatte eller til långiver for å slette gjeld.
De økonomiske konsekvensene ved dødsfall er store, og dekningen gir etterlatte mulighet til å betjene gjeld og utgifter, samt oppettholde normal levestandard i en vanskelig tid.