Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Dekning ved arbeidsledighet

Arbeidsledighetsdekning gir deg økonomisk trygghet dersom du blir helt arbeidsledig eller permittert.

Arbeidsledighet rammer mange og det er ikke uvanlig at man i løpet av en lang yrkesperiode opplever perioder med omstilling, permitteringer og arbeidsledighet. De økonomiske konsekvensene ved arbeidsledighet er store, og inntektsbortfallet er normalt mellom 30%-50%. For de aller fleste vil en slik reduksjon få store konsekvenser for betjening av gjeld og utgifter. Det påvirker også den normale levestandarden til de aller fleste.