Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Dekning for sykehusinnleggelse

Dekning for sykehusinnleggelse gjelder for selvstendig næringsdrivende og man får utbetalt en dagsats ved sykehusinnleggelse.

Dekningen gir deg en økonomisk trygghet slik at du kan ivareta dine økonomiske forpliktelser, og bidrar til å sikre din betalingsevne i en periode ved sykdom.