Droppe til innhold

Kunde

Her hjelper vi deg meg spørsmål om din forsikring.

Dekning for kritisk sykdom

Dekning for kritisk sykdom gjør det økonomisk enklere å takle den vanskelige tiden ved alvorlig sykdom.

Dekning for Kritisk sykdom kan gjøre det økonomisk enklere å takle den vanskelige og usikre tiden etter at du har fått en alvorlig sykdom. Mange opplever redusert inntekt og økte utgifter ved kritisk sykdom, og det blir derfor krevende å opprettholde normal levestandard.