Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

ID-tyveri

BNP Paribas Cardif

Hva er forsikring mot ID-tyveri

Forsikring mot ID-tyveri kan gi deg råd og assistande om du blir utsatt for et ID-tyveri.

 

Hvorfor ha forsikring mot ID-tyveri

Mange opplever det som krevende å ordne opp i ID-tyveri. Med en forsikring som kan hjelpe deg ved ID-tyveri får du råd og assistanse til å ordne opp i ID-tyveriet, og veiledning i hvordan du kan hindre eventuelle fremtidige ID-tyverier.