Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Håndtering av personopplysninger

GDPR - Informasjonen om håndtering av personopplysninger under gjelder fra den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft.

GDPR

Registerutdrag


Håndtering av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles av BNP Paribas Cardif og kan bli utlevert til og behandlet av et annet selskap innen konsernet BNP Paribas Cardif tilhører eller en samarbeidspartner av BNP Paribas, såvel innen som utenom EU- og EØS-området. Bakgrunnen for behandlingen er at personopplysningene er nødvendige for at BNP Paribas Cardif skal kunne inngå forsikringsavtale eller utføre skyldigheter som foreligger i henhold til eksempelvis avtale, lov eller annet regelverk. Personopplysninger kan også komme til å behandles for forretnings- og produktutvikling samt for informasjons-, statistikk- og markedsføringsformål.

Visse opplysninger, eksempelvis sensitive personopplysninger om din helse, kan bli innhentet og behandlet i sammenheng med risikobedømmelse eller skadebehandling. Personopplysninger kan i tillegg bli innhentet og behandlet for å forhindre bedrageri, hvitvask eller terrorfinansiering.

For å beskytte din personlige integritet kommer all behandling av personopplysninger å skje med stor forsiktighet. Dine personopplysninger kommer derfor kun til å være tilgjengelig for personer som behøver opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid og kun i den utstrekning som er nødvendig.

BNP Paribas Cardif kan komme til å spille inn eller på annen måte dokumentere din telekommunikasjon med selskapet.

Forsikringsgiveren er personopplysningsansvarlig. Om du vil kontrollere hvilke personopplysninger som er registrert på deg, kan du henvende deg til Cardif for et registerutdrag. Du kan også begjære rettelse av feilaktige personopplysninger. Om du ikke ønsker å motta direkte markedsføring vedrørende nye forsikringsprodukter og tjenester kan du skriftlig anmelde det til Cardif. Cardifs adresse er: Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige.

Tilsynsmyndighet

Forsikringsgiver er Cardif Livförsäkring AB, org nr 516406-0559 svensk livsforsikringsselskap (Cardif). Cardif er underlagt tilsyn av Finansinspeksjonen i Sverige samt Finanstilsynet i Norge.