Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Forsikringer

BNP Paribas Cardif leverer skreddersydde personforsikringsprodukter. Felles for alle våre forsikringer er at de bare kan tegnes via våre samarbeidspartnere.

Vi er verdensledende innen betalingsforsikringer, som er en fellesbetegnelse for forsikringsprodukter som ofte er knyttet til lån og finansiering til kunde. Produktene kan like gjerne selges som frittstående risikoprodukter. 

ID-tyveri

Forsikring ved ID-tyveri gir deg råd og assistanse

Sykdomsforsikring

Utbetales når du er 100% sykemeldt.

Arbeidsledighetsforsikring

Arbeidsledighetsforsikring utbetales hvis du blir permittert eller meldt ufrivillig arbeidsledig.

Livsforsikring

Skattefri éngangsutbetaling som enten kan utbetales til långiver for innfrielse av gjeld, eller direkte til etterlatte

Kritisk sykdom

Forsikring for kritisk sykdom gjør det økonomisk enklere å takle den vanskelige og usikre tiden etter at du har fått en alvorlig sykdom

Sykehusinnleggelse

Sykehusinnleggelse for selvstendig næringsdrivende innebærer at selvstendig næringsdrivende får utbetalt en dagsats per dag ved sykehusinnleggelse